Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

"Yπόστρωμα"Κάτω απ΄τις λέξεις, ονείρου ορέξεις υπάγονται

οι στιγμές που μοιραστήκαμε. Όταν η μέρα, στεγνή

από αίσθημα καταβάλλει τα θέλω μας, όταν στο

υπόστρωμα της μνήμης διαπρέπει δια της απουσίας της

η υπομονή αναμένω ανέκφραστος.

Χαμόγελο ο χωρισμός χαρίζει, στην άδεια μου καρδιά.

Ίσως το αύριο κυνικά προλέγει ως απαρχή, μιας μέρας

που δεν έχει ήλιο μα σύννεφα που προδίδουν βροχή.

Θυμού και λύπης αναπόφευκτη καταφυγή.