Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

"Ευχή"«Πρόσφερε στον αδύναμο, προστάτεψε τις αξίες, χωρίς αντάλλαγμα»

μου ψιθύρισε ο ετοιμοθάνατος πατέρας.