Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

"H θωριά"Αχνόφεγγε η θωριά της στο θυμικό του. Αστραπή

διαπέρασε την μνήμη του η αγάπη τους. Μα μοιάζουν

πνιγηρές οι νύχτες, όπου η ανάμνηση είναι σημάδι ανεξίτηλο στην

καρδιά. Γύρευε τα σύνορα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον.

«Καταρρέω» φώναξε, και ήταν το παρόν μοιραίο.