Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

"Παιδικό"Όταν τον ήλιο αναζητάς, στο όνειρο της νύχτας

μοιάζει τραγούδι παιδικό ο πόθος της ελπίδας.