Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

"Κατάνυξη"Οδυρμός στην ψυχή, φαντάζει η θυσία όταν προδίδουμε

τις προσδοκίες μας στον βωμό της λογικής. Απελέκητο ξύλο

είναι το δέντρο των επιθυμιών μέχρι να ενηλικιωθούμε.

Έπειτα ξεκινάει η κοπή του κορμού, ωσότου η πραγματικότητα

ενδυθεί στο θυμικό.

Κατάνυξη λογίζεται η διαδρομή ,που στους ώμους κουβαλάμε

τις αδυναμίες μας. Ως την πηγή του αέναου λογισμού, του πιο μεγάλου

κυνισμού. Είμαστε στιγμές στην πάροδο του χρόνου.