Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

"Μη"Δρόμο άνοιξε το φώς σου, στο γαλάζιο της

θάλασσας.Διαβάτες όλες οι ελπίδες,που στενάζουν

απ΄τα "Μη".