Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

"Nαι ή όχι;"-"Συλλογή "Αταίριαστα"

Nαι  στην  λήψη γενναίων και επώδυνων μέτρων” διατείνονται
οι  πολιτικοί  μετά τις εκλογές, ώστε  να  ορθώσει  ανάστημα  η  χώρα.
«Όχι  στην  εξαθλίωση  του λαού” θυμάμαι  με  περικύκλωναν τα στρατευμένα

μηνύματα  των  κομμάτων  μέσω  των  Μ.Μ.Ε.