Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

"Παραμονή πρωτοχρονιάς"


 Παραμονή Πρωτοχρονιάς. Ένα λεπτό απομένει για

τις 12.Μην θυμάσαι άλλο τι πέρασες. Σε λίγο θα

αλλάξουνε όλα.