Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

"Πλούτος"


 Σε μια σπηλιά της κοιλάδας ,οι ιστορίες από

πατέρα σε γιο αναφέρονταν στις αμύθητες

πέτρες που έκρυψαν εκεί οι απόγονοι του

αυτοκράτορα.

Ένα πουλί περήφανα διασχίζει χιλιάδες χρόνια

τους δρόμους του ουρανού, και φυλάει την είσοδο

απ’τους κλέφτες. Είναι αθάνατο και τα καραβάνια

που διασχίζουνε την έρημο, γνωρίζουν ότι αν το

συναντήσουνε θα επιστρέψουνε με σαλεμένο νου.