Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

"Ναι ή όχι;"-συλλογή "Αταίριαστα"“Nαι στην λήψη γενναίων και επώδυνων μέτρων” διατείνονται

οι πολιτικοί μετά τις εκλογές, ώστε να ορθώσει ανάστημα η χώρα.

«Όχι στην εξαθλίωση του λαού” θυμάμαι με περικύκλωναν τα στρατευμέναμηνύματα των κομμάτων μέσω των Μ.Μ.Ε.