Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

"EΣΕΝΑ ΨΥΧH ΜΟΥ!"-ποιητική συλλογή "Νοσταλγία"Γιατί οι λέξεις να είναι νεκρές, σαν ελπίδες

στις ξέρες; Στην αγάπη το θέλω είναι πικρό

σαν μονοπάτι σε απάτητο βουνό.

Γιατί η αλήθεια να έχει τραγούδια, ειπωμένα

από κρίνα που γέρνουν στο δέρμα σου;

Mαζί σου βαδίζω στα σύννεφα, αυτά που

εγκλωβίζουν τα πέλαγα του απείρου. Κολυμπάνε

τα αστέρια και καθρεφτίζουν το ουρί του παραδείσου...

Εσένα ψυχή μου!