Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

"Αντιθέσεις"


 Ψυχρή η λογική του, μα θερμός εναγκαλισμός

είναι η φθορά του χρόνου. Ευχάριστα λόγια είναι

του ψεύδους, μα επώδυνα είναι της αλήθειας.

Άσπρο είναι το φόρεμα της ζωής, μα μαύρο περιτύλιγμα

του θανάτου η ουσία.

Εύφορη από αγνότητα η ψυχή κάθε παιδιού, μα έρημος όσο

μεγαλώνει από αίσθημα και αλήθεια.