Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Ζήτω ο νέος Βασιλιάς


Αυτοί που εύκολα απελπίζονται , σαν βλέπουνε την

όψη σου αναθαρρούνε. Σημάδι της μοίρας, έτσι λένε

οι νεκροί μοιάζουν τα λόγια σου.

Χαρακιά στον κορμό της ψυχής σου είναι το γέλιο του

καθώς ξεπροβοδίζει από την οθόνη της τηλεόρασης

μα τον Θεό!

Πέθανε ο βασιλιάς ,ζήτω ο νέος Βασιλιάς..