Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

"Αποκλείεται"

Μία λέξη ξεχωρίζει τον έξυπνο άνθρωπο απο τον ανόητο."Αποκλείεται"!